Vytápění kostelů

Vytápění kostelů v zimním obdbobí je v současnosti již očekávaným standardem. V zimě má totiž teplo v kostele zásadní vliv na návštěvnost bohoslužeb. Vytápění kostelů zajistí potřebný teplotní komfort a umožní tak neomezené celoroční užívání kostela. Nabízíme efektivní topení do kostela s teplovodním i elektrickým ohřevem.

Topení do kostela

Otázka, jaké topení do kostela pořídit, má více řešení. Jen některá z nich však splňují jak požadavky na teplo v kostele, tak specifické vlhkostní a tepelné podmínky, které umělecké památky a historické objekty vyžadují:

  • ochrana uměleckých a náboženských památek v interiéru kostela
  • stálé udržování optimálních vlhkostních a tepelných podmínek
  • přiměřené krátkodobé teplo v kostele pro věřící během bohoslužby
  • topení v minimálním prostoru kostelních lavic při dodržení mikroklimatu kostela

Každý z dosud používaných způsobů vytápění kostelů má značné nevýhody, tepelné drátěné výměníky FOXIS splňují všechny výše uvedené podmínky.

Vytápění kostelů pomocí tepelných výměníků FOXIS zabudovaných pod kostelními lavicemi, zajistí věřím během bohoslužby potřebné teplo. V kostele přitom nenaruší teplotně-vlhkostní prostředí, důležité pro uchování památek, či ladění varhan. Lokální lavicové vytápění ohřeje vzduch jen kolem lavic, a to rychle a úsporně. Nenápadný systém vytápění nevyžaduje žádné velké zásahy do podlahy kostela, je proto vhodný jako pro novostavby, tak pro dodatečná řešení vytápění kostelů.

Teplo v kostele zvýší návštěvnost vašich bohoslužeb.